Finans Uygulamaları

Seyahat Yönetimi

Kamu Savunma Özel Sektör
KOVAN Seyahat Yönetimi ile seyahat talep, değerlendirme, planlama ve kapama süreçleri ile harcama ve harcırah yönetimi yetenekleri sağlanır.
Ürün Yetenekleri:
Acenta Servisleri ile Entegre
Acenta Servisleri ile Entegre
Çoklu Seyahat Türü Desteği
Çoklu Seyahat Türü Desteği
Kamu Harcırah Kanunu ile Uyumlu
Kamu Harcırah Kanunu ile Uyumlu
Konfigüre Edilebilir Onay Akışları
Konfigüre Edilebilir Onay Akışları