Kurumsal Mimari

Dijital stratejilerinizi başarıya ulaştıracak kurumsal mimarileri tasarlıyoruz.

Kurumsal Mimari Danışmanlığı hizmeti ile kuruluşunuzun stratejileri, iş süreçleri, bilgi varlıkları, veri yapıları, sistem mimarisi ve teknoloji altyapısının uluslararası çerçeveler ve yerel deneyimler gözetilerek HAVELSAN danışmanlığında betimlenmesi sağlanmaktadır.

Yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan Kurumsal Mimari tasarımları ile iş süreçlerinin standartlaştırılması desteklenmektedir. Böylelikle de kuruluşun iş hedefleri, yapısı, işleyişi, kullanılan sistemler ve sistemlerde kullanılan teknolojileri tanımlamanız kolaylaştırılmaktadır.

Böylece; Kurumsal Mimarlar, İş Analistleri, Süreç Sahipleri, Çalışanlar/Kullanıcılar ve Diğer Paydaşlardan oluşan çok yönlü ekiplerle yürütülen çalışma üzerinden üretilen kurumsal stratejiler ile de kuruluşunuzun dijital dönüşümünü, büyümesini ve teknoloji altyapısının modernizasyonu için gerekli temellerin eksiksiz şekilde hazırlanması sağlanmaktadır.

KOVAN Dönüşümü projelerinin başarısı için hazırlanan KOVAN Kurumsal Mimari Çerçevesi (KOVAN Framework) de bu çalışmaların merkezinde yer alır. 

  • Kullanıcı Gereksinim Setleri ve Etki Analizleri
  • Süreç Haritaları
  • Veritabanı ve Entegrasyon Mimarisi
  • İş Süreçleri Tasarımları (KOVAN Süreç Motoru)
  • Görsel Gösterimler ve Raporlamalar