KOVAN Ekran Kodu Standartları ve Kullanım Önerisi

Metin : KOVAN Ekibi 28.06.2022
KOVAN Ekran Kodu Standartları ve Kullanım Önerisi

Ekran Kodları

KOVAN ürün geliştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan ekranlar için tekil ekran numarası aşağıdaki standartlar ile uygulanabilir.

 

Ekran Kod Yapısı:

XXXXXX _ X _ XXX _ XXXX _ X _ X

LOG_GEN_C_CON_0004_L  → Sigorta Türü Listesi
LOG_GEN_C_CON_0004_U → Sigorta Türü Ekle / Düzenle
FIN_ACC_C_GLA_0002_L → Ters Kayıt Nedeni Listesi
FIN_ACC_C_GLA_0002_U → Ters Kayıt Nedeni Ekle/Düzenle
HRM_PER_C_FAM_0001_U → Aile Bilgisi Ekle/Düzenle
HRM_PER_C_FAM_0001_L → Aile Bilgisi Listeleme
HRM_ORG_M_CON_001_U → Kod Ekle/Düzenle
HRM_ORG_M_CON_001_U_1 → Kod Metin Ekle/Düzenle

İlk sıradaki üç karakter (XXX) Ana Modül bilgisini içerir. 

 • HRM (İnsan Kaynakları)
 • FIN (Finans)
 • LOG (Lojistik)
 • INF (Altyapı)
 • IXC (Entegrasyon ve Çapraz Fonksiyonlar) vb.

İkinci sıradaki üç karakter (XXX) Mikroservis kodunu içerir. 

 • MTM (Malzeme Yönetimi)
 • MRM (Bakım Onarım)
 • EDU (Eğitim Yönetimi) vb.

Üçüncü sıradaki tek karakter (X) ilgili ekranın çekirdek/proje ya da katmanda yer aldığını belirler.

 • C (Çekirdek/Core Ürün)
 • P (Proje/Özelleştirme)
 • M (Askeri Katman) vb.

Dördüncü sıradaki üç karakter (XXX) mikroservis altında yer alan alt modül için belirlenecek prefix değeridir. 

İsteğe bağlı kullanılır. Prefix belirlenmek istenmediği durumda "000" değeri kullanılabilir. 

 • ORG (Organizasyonel Yapı)
 • ENM (Mühendislik Yönetimi)
 • MTI (Malzeme Kimlik Yönetimi) vb.

Beşinci sıradaki dört karakter (XXXX) ilgili alt modüle bağlı ekranların sıra numarasını içerir. 

Altıncı sıradaki tek karakter (X) ekranın işlevini belirtir. 

 • L (Listeleme)
 • C (Kayıt Ekleme)
 • E (Kayıt Değiştirme)
 • R (Rapor) vb.

Son sıradaki tek karakter (X) ise ekranların birden fazla alt bileşenden oluşması durumunda sıra numarası olarak verilir. 

 

Örnek Ekran Kodları:

HRM_PER_C_ORG_0001_L→  

Açıklama: İnsan Kaynakları(HRM) altında, Personel(PER) microservisi içinde, Çekirdek(C) ürüne ait, Organizasyon(ORG) alt modülüne bağlı, 0001 nolu, listeleme(L) ekranıdır.

HRM_PER_C_ORG_0001_C→

Açıklama: İnsan Kaynakları(HRM) altında, Personel(PER) microservisi içinde, Çekirdek(C) ürüne ait, Organizasyon(ORG) alt modülüne bağlı, 0001 nolu, kayıt ekleme(C) ekranıdır.

HRM_PER_C_ORG_0001_E→

Açıklama: İnsan Kaynakları(HRM) altında, Personel(PER) microservisi içinde, Çekirdek(C) ürüne ait, Organizasyon(ORG) alt modülüne bağlı, 0001 nolu, kayıt değiştirme(E) ekranıdır.

HRM_PER_C_ORG_0001_U→

Açıklama: İnsan Kaynakları(HRM) altında, Personel(PER) microservisi içinde, Çekirdek(C) ürüne ait, Organizasyon(ORG) alt modülüne bağlı, 0001 nolu, kayıt ekleme ve değiştirme(U) ekranıdır.

HRM_PER_C_ORG_0001_S→

Açıklama: İnsan Kaynakları(HRM) altında, Personel(PER) microservisi içinde, Çekirdek(C) ürüne ait, Organizasyon(ORG) alt modülüne bağlı, 0001 nolu, seçme komponenti(S) ekranıdır.