Dijital Dönüşüm

HAVELSAN KOVAN ile proje uygulamada kavramları değiştiriyoruz

Dijital dönüşüm, günümüz ekonomilerinde değer zincirlerinin , iş süreçlerinin ve iş yapış şekillerinin teknoloji tabanlı uygulamalarla yeniden tasarlanması olarak açıklanabilir. 

Modern yazında dijital dönüşüm, üç ana unsurun bir araya geldiği bir çalışma alanı olarak incelenir. 

  • Teknoloji
  • İnsan
  • Süreç

HAVELSAN KOVAN ürün ailesi, işletmelerin dijital dönüşüm serüveninde yer alan teknoloji dönüşümünde Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi olarak görev alır.

 

KOVAN Proje Döngüsü